Timbang nganggur, mikir nglambrang tanpa dunung.
Becik maca-maca, angudi undake ngelmu.
Ngelmu iku kalakone kanthi laku.

Iklan